\rex_content_service

Summary

Methods
Properties
Constants
addSlice()
moveSlice()
deleteSlice()
sliceStatus()
copyContent()
generateArticleContent()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

addSlice()

addSlice(int $articleId, int $clangId, int $ctypeId, int $moduleId, array $data = []) : string

Parameters

int $articleId
int $clangId
int $ctypeId
int $moduleId
array $data

Throws

\rex_api_exception

Returns

string —

moveSlice()

moveSlice(int $sliceId, int $clang, string $direction) : string

Verschiebt einen Slice.

Parameters

int $sliceId

Id des Slices

int $clang

Id der Sprache

string $direction

Richtung in die verschoben werden soll

Throws

\rex_exception
\rex_api_exception

Returns

string —

Eine Statusmeldung

deleteSlice()

deleteSlice(int $sliceId) : bool

Löscht einen Slice.

Parameters

int $sliceId

Id des Slices

Returns

bool —

TRUE bei Erfolg, sonst FALSE

sliceStatus()

sliceStatus(int $sliceId, int $status) : mixed

Parameters

int $sliceId
int $status

Returns

mixed —

copyContent()

copyContent(int $fromId, int $toId, int $fromClang = 1, int $toClang = 1, int $revision) : bool

Kopiert die Inhalte eines Artikels in einen anderen Artikel.

Parameters

int $fromId

ArtikelId des Artikels, aus dem kopiert werden (Quell ArtikelId)

int $toId

ArtikelId des Artikel, in den kopiert werden sollen (Ziel ArtikelId)

int $fromClang

ClangId des Artikels, aus dem kopiert werden soll (Quell ClangId)

int $toClang

ClangId des Artikels, in den kopiert werden soll (Ziel ClangId)

int $revision

Returns

bool —

TRUE bei Erfolg, sonst FALSE

generateArticleContent()

generateArticleContent(int $articleId, int $clang = null) : true

Generiert den Artikel-Cache des Artikelinhalts.

Parameters

int $articleId

Id des zu generierenden Artikels

int $clang

ClangId des Artikels

Throws

\rex_exception

Returns

true —